Odkup pohledávek

Společnost KRESTA, s.r.o. má zájem o trvalou spolupráci se správci konkurzních podstat. Preferujeme odkupy celých balíků pohledávek, je však možný odkup i jednotlivých pohledávek.

Po prověření dostupné dokumentace navrhneme kupní cenu, která odráží bonitu nabízeného bloku. Kupní cenu hradíme nejpozději při podpisu smlouvy. Kupní smlouva může být navržena tak, aby respektovala výše uvedené vady pohledávek. Prodávající neručí za dobytnost ani za existenci postupovaných pohledávek. Odkupujeme i pohledávky určené k vyřazení z konkurzní postaty, byť za symbolickou cenu.

Po postoupení pohledávek je prodávající povinen zaslat všem dlužníkům oznámení o postoupení pohledávek. Tyto administrativní činnosti zajistí také společnost KRESTA, s.r.o., správce oznámení pouze podepíše. Rovněž při vyhledávání a předávání dokumentace k pohledávkám zajistí KRESTA, s.r.o. maximální spolupráci, aby správce konkurzní podstaty nebyl zatěžován zbytečně náklady a aby byly minimalizovány ztráty času.

Co se týče pohledávek úpadce, respektujeme skutečnost, že pohledávky, které zpeněžují správci konkurzních podstat, bývají značně problémové, a to zejména z těchto důvodů:

  • Dokumentace k pohledávkám bývá neúplná, špatná nebo žádná.
  • Úpadce předává správci konkurzní podstaty dokumentaci většinou ve značném nepořádku, a to často úmyslně.
  • Časté předávání dokumentace zvyšuje chaos a i existující dokumentaci je obtížné dohledat.
  • Značná část pohledávek bývá promlčena vzhledem neschopnosti podniku, který se ocitl ve finančních problémech, hradit soudní poplatky, případně kvůli důkazní nouzi.
  • Dlužníci jsou sami v konkurzu, případně jsou jejich majetkové poměry takové, že nejsou schopni své závazky splatit.
  • V případě společností s.r.o. jde o společnosti, které nemají žádný majetek a nevyvíjejí činnost.
  • Dlužníky nelze vůbec nalézt, nezdržují se na adrese svého sídla a nepřebírají poštu
  • Některé pohledávky vůbec neexistují, byly uhrazeny nebo vůbec nevznikly, případně dlužník už neexistuje.

Vymáhání problémových pohledávek bývá pro správce konkurzní podstaty obtížné, protože jde o administrativně a finančně náročnou činnost, navíc si dlužníci uvědomují, že správci KP bývají v časové tísni. Z toho důvodu nastane vždy okamžik, kdy správce KP zbylé pohledávky musí zpeněžit nebo vyřadit z konkurzní podstaty. 

Napište nám