Vymáhání pohledávek

Správou a vymáháním pohledávek se zabývá společnost KRESTA, s.r.o. která poskytuje následující služby:

  Specializujeme se na odkup pohledávek z konkurzních řízení. Nabízíme především pak tyto služby:

  • Administrativní zpracování podkladů k pohledávkám. (Roztřídění, uspořádání a přehledné založení podkladů k pohledávkám a k nim vztahujícím se dokumentů včetně vyhotovení elektronické databáze.)
  • Vyhodnocení a přibližné ocenění pohledávek. (Zjištění dokladového zajištění pohledávek, zjištění bonity dlužníků, roztřídění pohledávek do bloků dle jejich tržní hodnoty. V případě potřeby je  k dispozici znalec v oboru oceňování pohledávek.)
  • Doporučení dalšího postupu (Podniknutí kroků k zabránění promlčení pohledávek, zvýšení zajištění pohledávek, vylepšení dokumentační pozice pohledávek, návrh realizace pohledávek.)
  • Realizace pohledávek (Vymáhání na základě mandátní smlouvy, vyhledání zájemce o odkup pohledávek, vypořádání pohledávky majetkem dlužníka s jeho následnou transformací do peněz.)

Napište nám